Blog archives

İÇE BAKIŞ 2010

2010 'İçe Bakış' Gallateria Sanat Galerisi, İstanbul Ressam Ayça Ersoy, yeni bir teknik kullanarak yaptığı resimlerinden oluşan son sergisiyle bizi b[...]
EnglishTurkey